Arnika
Please select your page

Statistiky kácení v alejích za rok 2015

Aleje 2016 Mapky

Na celostátní úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy o kácení stromů v alejích podél silnic. Jediným způsobem, jak zjistit čísla, je dotazovat se u jednotlivých krajských správ údržby silnic. Právě touto metodou jsme vytvořili následující přehled. Bohužel, neexistuje jednotná metodika, jak statistiky vést, a některé správy silnic poskytly jen částečné údaje. Seznam je proto neúplný.

Od 1. 10. 2003 do 31. 12. 2015 bylo podél silnic ve správě krajů (silnice II. a III. třídy, případně další) vykáceno 204 017 stromů. Silničáři ovšem vysadili jen 122 122 stromů - často však na jiných místech, než kde se kácelo. Je nepochybné, že aleje z české krajiny rychle mizí.

Kraj

Vykáceno

Vysazeno

Kraj

Vykáceno

Vysazeno

Jihočeský

31 904

9 180

Pardubický*

16 614

15 068

Jihomoravský

18 973

17 646

Plzeňský

22 438

3 747

Karlovarský

10 472

1 722

Středočeský*

33 389

34 908

Královéhradecký*

11 088

935

Ústecký

6 779

4 375

Liberecký*

3 679

1 207

Vysočina*

15 286

13 288

Moravskoslezský

6 878

7 460

Zlínský

15 902

7 058

Olomoucký

10 615

5 528

     

Celkem

204 017

122 122

     

* Královéhradecký: data od roku 2009
* Liberecký: chybí údaje za roky 2003, 2004 a 2010
* Pardubický a Středočeský: data poskytnuta od 1. 1. 2003
* Vysočina: data od 1. 10. 2007

Aleje 2016 Vykaceno vysazeno

Jaké trendy lze z přehledu vysledovat?

1. Vyhodnotili jsme poměr vykácené stromy/vysázené stromy za období 2011 -2015. Čísla hovoří v neprospěch vysázených stromů. Zjednodušeně lze konstatovat, že za 3 vykácené stromy byly vysázeny pouze 2. V roce 2014 došlo k mírnému zlepšení, výsledky za rok 2015 však nepotvrzují, že by šlo o dlouhodobý trend.

2. Kraje, ve kterých je situace příznivější a dlouhodobě se daří nahrazovat pokácené stromy novou výsadbou v poměru přibližně 1 : 1 jsou tyto:  Jihomoravský, Moravskoslezský, Pardubický Středočeský, Vysočina.

3. Pokud silniční správy nahlásily vysazování stromů, neznamená to vždy, že šlo o dosadby alejí podél silnic. V mnoha případech byla vykácena alej a nové stromy vysazeny zcela jinde. Situaci komplikují zejména vlastnické vztahy, kdy pozemky vhodné pro náhradní výsadbu podél silnic nejsou ve vlastnictví státu (resp. ve správě krajských správ silnic), ale vlastní je většinou soukromé osoby. Současný právní stav navíc neumožňuje správám silnic zajistit výkup těchto pozemků.

4. Přehled nezahrnuje kácení všech alejí: silnice I. třídy, rychlostní silnice a dálnice jsou ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, místní a účelové komunikace spravují obce, hlavní město Praha spravuje kromě dálničních komunikací všechny typy komunikací vedoucí městem. Kácení po živelních událostech mohou provádět jednotky integrovaného záchranného systému bez vědomí správců silnic. Celkové počty pokácených alejí ve volné krajině za jednotlivé kraje tak mohou být mnohem vyšší.

5. Výsledná tabulka kvůli některým chybějícím údajům neodpovídá skutečnému stavu.

 

Dokumenty 2009

pdf Vyjádření ministra dopravy Gustáva Slamečky 370.36 Kb
pdf Vyjádření ministerstva vnitra 2.96 Mb
pdf Vyjádření Ředitele služby dopravní policie Leoše Tržila (2009) 85.32 Kb

Plánované kácení v zimě 2009 - 2010

pdf Dopis s vyjádřením o kácení Ředitelství silnic a dálnic 1.86 Mb (týká se silnic I. třídy a dálnic na území celé České republiky)


Informace o kácení v jednotlivých krajích ČR

Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký
Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský
Ústecký Vysočina Zlínský    

Jihočeský kraj

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.10.2003 - 31.12.2015

31 904

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2015

9 180

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003 - 31.12.2015

 

6 270 128

pdfKácení Jihočeský kraj 2003-09
pdf Kácení Jihočeský kraj 2010
pdf Kácení Jihočeský kraj 2011
pdfKácení Jihočeský kraj 2012 a doplněné informace
pdfKácení Jihočeský kraj 2014.pdf
pdfKácení_2013_okr._Jindřichův_Hradec.pdf
pdfKácení_2013_okr._Prachatice.pdf
pdfKácení_2013_okr._Písek.pdf
pdfKácení_2013_okr._Strakonice.pdf
pdfKácení_2013_okr._Tábor.pdf
pdfKácení_2013_okr._České_Budějovice.pdf
pdfKácení 2013 okr.Český Krumlov.pdf
pdfKácení Jihočeský kraj 2015.pdf

Jihomoravský kraj

 

období

druh

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.10.2003-31.12.2015

  18 973  

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2015

náhradní výsadba*

17 246

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003-31.12.2015

náhradní výsadba*

 

41 188 364,32

pdf Kácení Jihomoravský kraj 2003-08
pdf Kácení Jihomoravský kraj 2008-09
pdf Kácení Jihomoravský kraj 2010
pdf Kácení Jihomoravský kraj závěr 2010
pdf Kácení Jihomoravský kraj 2011
pdfKácení Jihomoravský kraj 2012
pdf Vyjádření hejtmana Michala Haška (2009)
pdfJihomoravský kraj kácení 2013
pdfJihomoravský kraj kácení 2014 dopis
pdfJihomoravský kraj kácení a výsadba 2014 tabulka

pdfKácení Jihomoravský kraj 2015.pdf

*informace uvedena pro roky 2003 - 2008

Karlovarský kraj

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.10.2003-31.12.2015

10 472

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2015

1 722

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003-31.12.2015

 

9 634 284,80

pdf Kácení Karlovarský kraj 2003-08
pdf Kácení Karlovarský kraj 2008-09
pdf Kácení Karlovarský kraj 2010
pdf Kácení Karlovarský kraj závěr 2010
pdf Kácení Karlovarský kraj 2011
pdfKácení Karlovarský kraj 2012
pdfKarlovarský kraj kácení 2013
pdfKarlovarský kraj kácení 2014
pdfKácení Karlovarský kraj 2015.pdf

Královéhradecký kraj

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.1.2009 - 31.12.2015

11 088

 

Počet vysázených stromů

1.1.2009 - 31.12.2015

935

 

Výsadba a péče o stromy

   

4 052 385,21

pdf Kácení Královéhradecký kraj 2009
pdf Kácení Královéhradecký kraj 2010
pdf Kácení Královéhradecký kraj závěr 2010
pdf Kácení Královehradecký kraj 2011
pdfKácení Královehradecký kraj 2012
pdfKácení Královéhradecký kraj 2013
pdfKácení a výsadba Královéhradecký kraj 2014
pdfKácení Královéhradecký kraj 2015.pdf
pdfKrálovéhradecký kraj - suché stromy 2015.pdf

Liberecký kraj

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

2005 - 31.12.2015*

3 679

 

Počet vysázených stromů

1.1.2011-31.12.2015**

1 207

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2011-31.12.2015**

 

4 091 249

*chybí údaje za rok 2010
** do roku 2010 nezveřejnili

pdfKácení Liberecký kraj 2003-09
pdfDopis advokáta správy silnic o odmítnutí dalších informací (2011)
pdfKácení Liberecký kraj 2011
pdfKácení Liberecký kraj 2012
pdfLiberecký kraj kácení 2013
pdfKácení a výsadba Liberecký kraj 2014
pdfKácení Liberecký kraj 2015.pdf

Moravskoslezský kraj

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.10.2003-31.12.2015

6 878

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2015

7 460

 

Prostředky na výsadbu
 

1.10.2003-31.12.2015

 

13 886 401

pdf Kácení Moravskoslezský kraj 2003-08
pdf Kácení Moravskoslezský kraj 2008-10
pdf Kácení Moravskoslezský kraj závěr 2010
pdf Kácení Moravskoslezský kraj 2011
pdf Kácení Moravskoslezský kraj 2012
pdf Vyjádření hejtmana Jaroslava Palase (2009)
pdfMoravskoslezký kraj kácení 2013
pdfMoravskoslezký kraj kácení 2014
pdfMoravskoslezský kraj kácení 2014 tabulka
pdfKácení Moravskoslezký kraj 2015.pdf

Olomoucký kraj

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.10.2003-31.12.2015

10 615

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2015

5 528

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003-31.12.2015

 

8 957 547

pdf Kácení Olomoucký kraj 2003-08 
pdf Kácení Olomoucký kraj 2008-09 
pdf Kácení Olomoucký kraj 2009-10
pdf Kácení Olomoucký kraj závěr 2010
pdf Kácení Olomoucký kraj závěr 2010
pdf Kácení Olomoucký kraj 2011
pdf Kácení Olomoucký kraj 2012
pdf Vyjádření náměstka hejtmana Aloise Mačáka (2009)
pdfKácení Olomoucký kraj 2013
pdfKácení Olomoucký kraj 2014
pdfKácení Olomoucký kraj 2015.pdf

Pardubický kraj

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.10.2003-31.12.2015

16 614

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2015

15 068

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003-31.12.2015

 

36 930 760

pdf Kácení Pardubický kraj 2003-08
pdf Kácení Pardubický kraj 2008-09
pdf Kácení Pardubický kraj 2010
pdf Kácení Pardubický kraj závěr 2010
pdf Kácení Pardubický kraj 2011
pdf Kácení Pardubický kraj 2012
pdfKácení Pardubický kraj 2013
pdfKácení Pardubický kraj 2014
jpgPardubický kraj - projekt obnovy 2015
pdfKácení Pardubický kraj 2015.pdf
pdf Faktura silniční správa na 16 008 Kč za informace (2012)
pdf Silniční správa odpovídá na stížnost (2012)
pdf Krajský úřad zlevnil informace na 10 208 Kč (2012)
pdf Vyjádření silničářů k navrženým alternativám ke kácení (2009)
pdf Vyjádření hejtmana Radko Martínka (2009)
pdf Vyjádření vedoucího odboru dopravy krajského úřadu (2010)
pdf Krajský úřad žádá za informace 10 208 Kč (2012)

Plzeňský kraj

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.10.2003-31.12.2015

22 438

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2015

3 747

 

Prostředky na výsadbu

za rok 2015

  718 334

pdf Vyjádření radního kraje Petra Smutného (2010) 408.10 Kb
pdf Kácení Plzeňský kraj 2011
pdfPlzeňský kraj kácení 2013
pdfPlzeňský kraj výsadba a kácení 2014
pdfKácení Plzeňský kraj 2015.pdf

* chybí údaje o finančních nákladech

Správa údržby silnic Plzeňského kraje

Okresní správa Domažlice

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.10.2003-31.12.2012

6 147

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2012

569

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003-31.12.2012

 

cca 430 000

pdf Kácení v okrese Domažlice 2003-08
pdf Kácení v okrese Domažlice 2008-10
pdf Kácení Domažlice 2012
pdf Kácení Domažlice doplnění 2010

Okresní správa Klatovy

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.10.2003-31.12.2012

2 694

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2012

377

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003-31.12.2012

 

nesdělili

pdf Kácení v okrese Klatovy 2003-10 545.10 Kb
pdf Káceni Klatovy 2012

Okresní správa Plzeň-jih (se sídlem ve Starém Plzenci)

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.10.2003-31.12.2012

1 794

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2012

557

 

Prostředky na výsadbu

1.3.2003-9.3.2009*

 

cca 300 000

pdf Kácení v okrese Plzeň - jih 2003-08
pdf Kácení v okrese Plzeň - jih 2008-09
pdf Kácení v okrese Plzeň - jih 2010
pdf Kácení Plzeň Jih 2012
pdf Kácení Plzeň Jih doplněné informace

* pro následující období informace nebyla sdělena

Okresní správa Plzeň-sever (se sídlem v Kralovicích)

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.10.2003-31.12.2012

2 614

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2012

0

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003-31.12.2012

 

0

pdf Kácení v okrese Plzeň-sever 2003-08
pdf Kácení v okrese Plzeň-sever 2008-09
pdf Kácení v okrese Plzeň-sever 2010
pdf KáceníPlzeň Sever 2012

Okresní správa Rokycany

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.10.2003-31.12.2012

4 484

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2012

870

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2010-31.12.2012

 

3 176 644

pdf Kácení v okrese Rokycany 2003-08
pdf Kácení v okrese Rokycany 2008-10
pdf Kácení v okrese Rokycany závěr 2010
pdf Kácení Rokycany 2012
pdf Kácení v okrese Rokycany doplněné informace

Ukázka výsadeb alejí v letech 2007-08:
vysadba_Rokycany_00vysadba_Rokycany_01vysadba_Rokycany_02vysadba_Rokycany_03

Okresní správa Tachov (se sídlem ve Stříbře)

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.10.2003-31.12.2012

965

296

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2012

296

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2012-31.12.2012

 

8 000

pdf Kácení ve Stříbře 2008-2009
pdf Kácení v okrese Tachov 2003-08
pdf Kácení v okrese Tachov 2008-10
pdf Kácení v okrese Tachov závěr 2010
pdf Kácení Tachov 2012

Okresní správa Plzeň město

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.10.2003-31.12.2012

417

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2012

35

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003-31.12.2012

 

nesděleno

pdf Kácení Plzeň město - doplnění


Středočeský kraj

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.1.2003-31.12.2015

33 389

 

Počet vysázených stromů

1.1.2003-31.12.2015

34 908

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2003-31.12.2015

 

45 715 950

pdf Vyjádření hejtmana Davida Ratha (2009) 
pdf Kácení Středočeský kraj závěr 2010 
pdf Kácení Středočeský kraj 2011 
pdf Kácení Středočeský kraj 2012 doplněné informace
pdfKácení Středočeský kraj 2013
pdfKácení Středočeský kraj 2014
pdfKácení Středočeský kraj 2015.pdf

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

oblast Benešov (okresy Benešov, Příbram)

 

Období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.1.2003-31.12.2010

7 111

 

Počet vysázených stromů

1.1.2003-31.12.2010

5 587

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2003-31.12.2010

 

4 005 740

pdf Výsadba v oblasti Benešov 2009 a odmítnutí informace o kácení 2003-2009
pdf Výsadba v oblasti Benešov 2010
pdf Kácení v oblasti Benešov 2010

oblast Kladno (okresy Beroun, Kladno, Rakovník, Praha - západ)

 

Období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.1.2003-31.12.2010

7 253

 

Počet vysázených stromů

1.1.2003-31.12.2010

4 753

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2003-31.12.2010

 

cca 5 398 400

pdfKlácení v oblasti Kladno 2003-2009
pdf Kácení v oblasti Kladno 2003-2010
pdf Kácení v oblasti Kladno závěr 2010

oblast Kutná Hora (okresy Kutná Hora, Kolín, Nymburk, Praha - východ)

 

Období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.1.2003-31.12.2010

8 273

 

Počet vysázených stromů

1.1.2003-31.12.2010

9 694

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2003-31.12.2010

 

3 460 000

pdf Kácení v oblasti Kutná Hora 2003-10

oblast Mnichovo Hradiště (okresy Mělník, Mladá Boleslav, Praha - východ)

 

Období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.1.2003-18.10.2010

3 155

 

Počet vysázených stromů

1.1.2003-31.12.2010

3 605

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2003-31.12.2010

 

3 752 000

pdf Kácení v oblasti Mnichovo Hradiště 2003-09
pdf Kácení v oblasti Mnichovo Hradiště 2010
pdf Kácení v oblasti Mnichovo Hradiště závěr 2010


Ústecký kraj

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.10.2003-31.12.2015

6 779

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2015

4 375

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003-31.12.2015

 

843 519

pdf Kácení Ústecký kraj 2003-08
pdf Kácení Ústecký kraj 2011
pdf Vyjádření radního kraje Jiřího Šulce (2009)
pdfKácení Ústecký kraj 2012 doplněné informace
pdfÚstecký kraj kácení 2013
pdfÚstecký kraj kácení 2014
pdfKácení Ústecký kraj 2015.pdf

Vysočina

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.10.2007-31.12.2015

15 286

 

Počet vysázených stromů

1.10.2007-31.12.2015

13 288

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2008-31.12.2015

 

13 528 611,69

pdf Kácení kraj Vysočina 2007-10
pdf Kácení kraj Vysočina 2010
pdf Kácení Vysočina 2011
pdfKácení Vysočina 2012
pdfKácení Vysočina 2013
pdfKácení Vysočina 2014 tabulka
pdfKácení Vysočina 2014 dopis
pdfKácení Vysočina 2015.pdf
pdfKácení Vysočina doplněné informace
pdf Vyjádření náměstka hejtmana Libora Joukla (2009)
pdf Vyjádření radního kraje Zdeňka Ryšavého (2009)

Zlínský kraj

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.10.2003 - 31.12.2015

15 902

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2015

7 058

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003-30.11.2015*

 

6 254 082

pdf Kácení Zlínský kraj 2003-09
pdf Kácení Zlínský kraj 2009-10
pdf Kácení Zlínský kraj závěr 2010
pdf Kácení Zlínský kraj 2011
pdf Vyjádření náměstka hejtmana Jaroslava Drozda (2009)
pdf Vyjádření náměstka hejtmana Jaroslava Drozda (2010)
pdf Kácení Zlínský kraj 2012 chybějící informace
pdfKácení Zlínský kraj 2013
pdfKácení Zlínský kraj 2014
pdfKácení Zlínský kraj 2015.pdf

** v období 1. 10. 2003 – 31. 10. 2009 započítány pouze výsadby v rámci investiční činnost

 

tabulka_pro_rok_2016.doc

Naši partneři

Německá spolková nadace pro životní prostředí
 Program Švýcarsko-České spolupráce
Nadace Partnerství

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Zapomenuté heslo? |  Zapomenuté jméno?

×