Arnika
Please select your page

Statistiky kácení v alejích za rok 2017

Infografika Aleje 2018

 

Na celostátní úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy o kácení stromů v alejích podél silnic. Jediným způsobem, jak zjistit čísla, je dotazovat se u jednotlivých krajských správ údržby silnic. Právě touto metodou jsme vytvořili následující přehled. Bohužel, neexistuje jednotná metodika, jak statistiky vést, a některé správy silnic poskytly jen částečné údaje. Přehled také nezahrnuje kácení a výsadby podél všech silnic: silnice I. třídy, rychlostní silnice a dálnice jsou ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, místní a účelové komunikace spravují obce, hlavní město Praha spravuje kromě dálničních komunikací všechny typy komunikací vedoucí městem. Kácení po živelních událostech mohou provádět jednotky integrovaného záchranného systému bez vědomí správců silnic. Celkové počty stromořadí, která zmizela od našich silnic, tak mohou být mnohem vyšší.

Od 1. 10. 2003 do 31. 12. 2017 bylo vykáceno u krajských silnic celkem 233 625 stromů. Silničáři ovšem za stejné období vysadili jen 145 033 stromů, navíc často na jiných místech, než kde se kácelo. Je nepochybné, že silničních stromořadí v české krajině neustále ubývá.

Kraj

Vykáceno

Vysazeno

Kraj

Vykáceno

Vysazeno

Jihočeský

37 423

10 480

Pardubický

18 873

16 378

Jihomoravský

21 317

20 002

Plzeňský*

24 824

3 900

Karlovarský

11 688

1 883

Středočeský

34 030

39 680

Královéhradecký*

13 385

1 420

Ústecký

7 560

4 447

Liberecký*

5 879

6 777

Vysočina*

19 239

16 422

Moravskoslezský

8 497

8 974

Zlínský

17 311

7 337

Olomoucký

13 599

8 333

     

Celkem

233 625

145 033

     

* Královéhradecký: data od roku 2009
* Liberecký: chybí údaje za roky 2003, 2004 a 2010
* Plzeňský: chybí část údajů za období 2003 -2005
* Vysočina: data od 1. 10. 2007

 

Jaké trendy lze z přehledu vysledovat?

  1. Vyhodnotili jsme poměr vykácené stromy/vysázené stromy za sledované období 2003 - 2017. Čísla hovoří v neprospěch vysázených stromů. Zjednodušeně lze konstatovat, že za tři vykácené stromy byly vysázeny pouze dva nové. Dlouhodobě jsou na tom nejhůře kraje Karlovarský, Plzeňský a Královéhradecký. Kraje, ve kterých je situace příznivější a dlouhodobě se daří nahrazovat pokácené stromy novou výsadbou v poměru přibližně 1 : 1 jsou tyto: Středočeský, Moravskoslezský, Jihomoravský.
  2. Pokud silniční správy nahlásily vysazování stromů, neznamená to vždy, že šlo o dosadby alejí podél silnic. V mnoha případech byla vykácena alej a nové stromy vysazeny zcela jinde. Přesnější údaje máme za období 2014 – 2017, kdy bylo 25 % stromů vysázeno jinde, než u silnic, kde se kácelo.   
  3. V roce 2017 silničáři vysázeli dokonce celých 71 % jinde než u silnic, kde se kácelo. Nejvíce  stromů vysázeli silničáři v Libereckém kraji.  Podle zaslaných údajů však z 5 177 sazenic bylo pouze  41  stromků  vysazeno u silnic. Ve Středočeském kraji bylo v roce 2017 vysázeno celkem 2 650 stromků a  všechny u silnic.
  4. Možnost vysazovat stromy podél silnic nadále komplikují zejména vlastnické vztahy. Pozemky vhodné pro náhradní výsadbu podél silnic nejsou ve vlastnictví státu (resp. ve správě krajských správ silnic), ale vlastní je většinou soukromé osoby. Současný právní stav navíc neumožňuje správám silnic zajistit výkup těchto pozemků.
  5. V roce 2015 schválila vláda Národní akční plán adaptace na změnu klimatu.V roce 2018 vyprší termín pro splnění úkolu  23.1.2:  Zpracovat metodický pokyn (pro správce komunikací a orgány ochrany přírody) údržby a rozvoje doprovodné funkční zeleně podél silnic a železnic ve vztahu k adaptaci na změnu klimatu (inventarizace, monitoring, zakládání, péče a další).

 

 

Dokumenty 2009

pdfVyjádření ministra dopravy Gustáva Slamečky 370.36 Kb
pdfVyjádření ministerstva vnitra 2.96 Mb
pdfVyjádření Ředitele služby dopravní policie Leoše Tržila (2009) 85.32 Kb

Plánované kácení v zimě 2009 - 2010

pdfDopis s vyjádřením o kácení Ředitelství silnic a dálnic 1.86 Mb (týká se silnic I. třídy a dálnic na území celé České republiky)


Informace o kácení v jednotlivých krajích ČR

Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký
Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský
Ústecký Vysočina Zlínský    

Jihočeský kraj

 

období

počet

částka Kč  

Počet pokácených stromů    

1.10.2003 - 31.12.2017

37 423

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2017

10 480

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003 - 31.12.2017

 

7 715 397

pdfKácení Jihočeský kraj 2003-09
pdfKácení Jihočeský kraj 2010
pdfKácení Jihočeský kraj 2011
pdfKácení Jihočeský kraj 2012 a doplněné informace
pdfKácení Jihočeský kraj 2014.pdf
pdfKácení_2013_okr._Jindřichův_Hradec.pdf
pdfKácení_2013_okr._Prachatice.pdf
pdfKácení_2013_okr._Písek.pdf
pdfKácení_2013_okr._Strakonice.pdf
pdfKácení_2013_okr._Tábor.pdf
pdfKácení_2013_okr._České_Budějovice.pdf
pdfKácení 2013 okr.Český Krumlov.pdf
pdfKácení Jihočeský kraj 2015.pdf

pdfKácení a výsadby Jihočeský kraj 2016

pdfKácení a výsadby Jihočeský kraj 2017

 

 

Jihomoravský kraj

 

období

počet

částka   Kč

Počet pokácených  stromů   

1.10.2003 - 31.12.2017

21 317

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2017

20 002

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003 - 31.12.2017

 

46 368 905

pdfKácení Jihomoravský kraj 2003-08

pdfKácení Jihomoravský kraj 2008-09
pdfKácení Jihomoravský kraj 2010
pdfKácení Jihomoravský kraj závěr 2010
pdfKácení Jihomoravský kraj 2011
pdfKácení Jihomoravský kraj 2012
pdfVyjádření hejtmana Michala Haška (2009)
pdfJihomoravský kraj kácení 2013
pdfJihomoravský kraj kácení 2014 dopis
pdfJihomoravský kraj kácení a výsadba 2014 tabulka

pdfKácení Jihomoravský kraj 2015.pdf

pdfKácení a výsadby Jihomoravský kraj 2016

pdfKácení a výsadby Jihomoravský kraj 2017

 

 

 Karlovarský kraj

 

období

počet

částka  Kč

Počet pokácených  stromů     

1.10.2003 - 31.12.2017

11 688

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2017

1 883

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003 - 31.12.2017

 

10 181 474

pdfKácení Karlovarský kraj 2003-08
pdfKácení Karlovarský kraj 2008-09
pdfKácení Karlovarský kraj 2010
pdfKácení Karlovarský kraj závěr 2010
pdfKácení Karlovarský kraj 2011
pdfKácení Karlovarský kraj 2012
pdfKarlovarský kraj kácení 2013
pdfKarlovarský kraj kácení 2014
pdfKácení Karlovarský kraj 2015.pdf

pdfKácení a výsadby Karlovarský kraj 2016

pdfKácení a výsadby Karlovarský kraj 2017

 

Královéhradecký kraj

 

období

počet

částka      Kč

Počet pokácených stromů      

1.1.2009 - 31.12.2017

13 385

 

Počet vysázených stromů

1.1.2009 - 31.12.2017

1 420

 

Výsadba a péče o stromy

 1.1.2009 - 31.12.2017

 

5 376 804

pdfKácení Královéhradecký kraj 2009
pdfKácení Královéhradecký kraj 2010
pdfKácení Královéhradecký kraj závěr 2010
pdfKácení Královehradecký kraj 2011
pdfKácení Královehradecký kraj 2012
pdfKácení Královéhradecký kraj 2013
pdfKácení a výsadba Královéhradecký kraj 2014
pdfKácení Královéhradecký kraj 2015.pdf
pdfKrálovéhradecký kraj - suché stromy 2015.pdf

pdfKácení a výsadby Královéhradecký kraj 2016

pdfKácení a výsadby Královéhradecký kraj 2017

 

Liberecký kraj

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů         

2005 - 31.12.2017*

5 879  

 

Počet vysázených stromů

1.1.2011 - 12.2017**

6 777

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2011 - 12.2017**     

 

5 016 635

*chybí údaje za rok 2010
** do roku 2010 nezveřejnili

pdfKácení Liberecký kraj 2003-09
pdfDopis advokáta správy silnic o odmítnutí dalších informací (2011)
pdfKácení Liberecký kraj 2011
pdfKácení Liberecký kraj 2012
pdfLiberecký kraj kácení 2013
pdfKácení a výsadba Liberecký kraj 2014
pdfKácení Liberecký kraj 2015.pdf

pdfKácení a výsadby Liberecký kraj 2016

pdfKácení a výsadby Liberecký kraj 2017

 

Moravskoslezský kraj

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených  stromů       

1.10.2003 - 31.12.2017

8 497   

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2017

8 974

 

Prostředky na výsadbu
 

1.10.2003 - 31.12.2017

 

16 485 183

pdfKácení Moravskoslezský kraj 2003-08
pdfKácení Moravskoslezský kraj 2008-10
pdfKácení Moravskoslezský kraj závěr 2010
pdfKácení Moravskoslezský kraj 2011
pdfKácení Moravskoslezský kraj 2012
pdfVyjádření hejtmana Jaroslava Palase (2009)
pdfMoravskoslezký kraj kácení 2013
pdfMoravskoslezký kraj kácení 2014
pdfMoravskoslezský kraj kácení 2014 tabulka
pdfKácení Moravskoslezký kraj 2015.pdf

pdfKácení a výsadby Moravskoslezský kraj 2016

pdfKácení a výsadby Moravskoslezský kraj 2017

 

Olomoucký kraj

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených  stromů         

1.10.2003 - 31.12.2017

13 599

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2017

8 333

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003 - 31.12.2017

 

13 851 094

pdfKácení Olomoucký kraj 2003-08
pdfKácení Olomoucký kraj 2008-09
pdfKácení Olomoucký kraj 2009-10
pdfKácení Olomoucký kraj závěr 2010
pdfKácení Olomoucký kraj závěr 2010
pdfKácení Olomoucký kraj 2011
pdfKácení Olomoucký kraj 2012
pdfVyjádření náměstka hejtmana Aloise Mačáka (2009)
pdfKácení Olomoucký kraj 2013
pdfKácení Olomoucký kraj 2014
pdfKácení Olomoucký kraj 2015.pdf

pdfKácení a výsadby Olomoucký kraj 2016

pdfKácení a výsadby Olomoucký kraj 2017

 

Pardubický kraj

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených  stromů       

1.10.2003 -  31.12.2017

18 873

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2017

15 378

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003 - 31.12.2017

 

37 901 151

pdfKácení Pardubický kraj 2003-08
pdfKácení Pardubický kraj 2008-09
pdfKácení Pardubický kraj 2010
pdfKácení Pardubický kraj závěr 2010
pdfKácení Pardubický kraj 2011
pdfKácení Pardubický kraj 2012
pdfKácení Pardubický kraj 2013
pdfKácení Pardubický kraj 2014
jpgPardubický kraj - projekt obnovy 2015
pdfKácení Pardubický kraj 2015.pdf

pdfKácení a výsadby Pardubický kraj 2016

pdfKácení a výsadby Pardubický kraj 2017

pdfFaktura silniční správa na 16 008 Kč za informace (2012)
pdfSilniční správa odpovídá na stížnost (2012)
pdfKrajský úřad zlevnil informace na 10 208 Kč (2012)
pdfVyjádření silničářů k navrženým alternativám ke kácení (2009)
pdfVyjádření hejtmana Radko Martínka (2009)
pdfVyjádření vedoucího odboru dopravy krajského úřadu (2010)
pdfKrajský úřad žádá za informace 10 208 Kč (2012)

 

 

Plzeňský kraj

 

období

počet

částka    Kč

Počet pokácených  stromů        

1.10.2003 - 31.12.2017

24 824

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2017

3 900

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2013 - 31.12.2017

 

2 576 830

pdfVyjádření radního kraje Petra Smutného (2010) 408.10 Kb
pdfKácení Plzeňský kraj 2011
pdfPlzeňský kraj kácení 2013
pdfPlzeňský kraj výsadba a kácení 2014
pdfKácení Plzeňský kraj 2015.pdf

pdfKácení a výsadby Plzeňský kraj 2016

pdfKácení a výsadby Plzeňský kraj 2017

 

Správa údržby silnic Plzeňského kraje

Okresní správa Domažlice

 

období

počet

částka    Kč

Počet pokácených  stromů      

1.10.2003 - 31.12.2012

6 147 

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2012

569

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003 - 31.12.2012

 

 430 000

pdfKácení v okrese Domažlice 2003-08
pdfKácení v okrese Domažlice 2008-10
pdfKácení Domažlice 2012
pdfKácení Domažlice doplnění 2010

Okresní správa Klatovy

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených  stromů    

1.10.2003 - 31.12.2012 

2 694  

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2012

377

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003 - 31.12.2012

 

nesdělili

pdfKácení v okrese Klatovy 2003-10 545.10 Kb
pdfKáceni Klatovy 2012

Okresní správa Plzeň-jih (se sídlem ve Starém Plzenci)

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených  stromů           

1.10.2003 - 31.12.2012

1 794 

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2012

557

 

Prostředky na výsadbu

1.3.2003 - 9.3.2009*

 

300 000

pdfKácení v okrese Plzeň - jih 2003-08
pdfKácení v okrese Plzeň - jih 2008-09
pdfKácení v okrese Plzeň - jih 2010
pdfKácení Plzeň Jih 2012
pdfKácení Plzeň Jih doplněné informace

* pro následující období informace nebyla sdělena

Okresní správa Plzeň-sever (se sídlem v Kralovicích)

 

období

počet 

částka Kč

Počet pokácených stromů           

1.10.2003 - 31.12.2012 

2 614 

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2012

0

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003 - 31.12.2012

 

0

pdfKácení v okrese Plzeň-sever 2003-08
pdfKácení v okrese Plzeň-sever 2008-09
pdfKácení v okrese Plzeň-sever 2010
pdfKácení Plzeň Sever 2012

Okresní správa Rokycany

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů             

1.10.2003 - 31.12.2012

4 484 

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2012

870

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2010 - 31.12.2012

 

3 176 644

pdfKácení v okrese Rokycany 2003-08
pdfKácení v okrese Rokycany 2008-10
pdfKácení v okrese Rokycany závěr 2010
pdfKácení Rokycany 2012
pdfKácení v okrese Rokycany doplněné informace

Ukázka výsadeb alejí v letech 2007-08:
vysadba_Rokycany_00vysadba_Rokycany_01vysadba_Rokycany_02vysadba_Rokycany_03

Okresní správa Tachov (se sídlem ve Stříbře)

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů         

1.10.2003-  31.12.2012

965    

296

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2012

296

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2012-31.12.2012

 

8 000

pdfKácení ve Stříbře 2008-2009
pdfKácení v okrese Tachov 2003-08
pdfKácení v okrese Tachov 2008-10
pdfKácení v okrese Tachov závěr 2010
pdfKácení Tachov 2012

Okresní správa Plzeň město

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů           

1.10.2003 - 31.12.2012

417     

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2012

35

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003 - 31.12.2012

 

nesdělili

pdfKácení Plzeň město - doplnění


 

Středočeský kraj

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených  stromů         

1.1.2003 - 31.12.2017

34 030  

Počet vysázených stromů

1.1.2003 - 31.12.2017

39 680

 

Prostředky na výsadbu

2011 - 31.12.2017

 

38 791 810

pdfVyjádření hejtmana Davida Ratha (2009)
pdfKácení Středočeský kraj závěr 2010
pdfKácení Středočeský kraj 2011
pdfKácení Středočeský kraj 2012 doplněné informace
pdfKácení Středočeský kraj 2013
pdfKácení Středočeský kraj 2014
pdfKácení Středočeský kraj 2015.pdf

pdfKácení a výsadby Středočeský kraj 2016

pdfKácení a výsadby Středočeský kraj 2017

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

oblast Benešov (okresy Benešov, Příbram)

 

Období

počet  

částka Kč

Počet pokácených stromů          

1.1.2003 - 31.12.2010 

7 111

 

Počet vysázených stromů

1.1.2003 - 31.12.2010

5 587

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2003 - 31.12.2010

 

4 005 740

pdfVýsadba v oblasti Benešov 2009 a odmítnutí informace o kácení 2003-2009
pdfVýsadba v oblasti Benešov 2010
pdfKácení v oblasti Benešov 2010

oblast Kladno (okresy Beroun, Kladno, Rakovník, Praha - západ)

 

Období

počet   

částka       Kč

Počet pokácených stromů             

1.1.2003 - 31.12.2010 

7 253

 

Počet vysázených stromů

1.1.2003 - 31.12.2010

4 753

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2003 - 31.12.2010

 

cca 5 398 400 

pdfKlácení v oblasti Kladno 2003-2009
pdfKácení v oblasti Kladno 2003-2010
pdfKácení v oblasti Kladno závěr 2010

oblast Kutná Hora (okresy Kutná Hora, Kolín, Nymburk, Praha - východ)

 

Období

počet  

částka Kč

Počet pokácených stromů          

1.1.2003 - 31.12.2010

8 273

 

Počet vysázených stromů

1.1.2003 - 31.12.2010

9 694

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2003 - 31.12.2010

 

3 460 000

pdfKácení v oblasti Kutná Hora 2003-10

oblast Mnichovo Hradiště (okresy Mělník, Mladá Boleslav, Praha - východ)

 

Období

počet  

částka Kč

Počet pokácených stromů           

1.1.2003 - 18.10.2010

3 155

 

Počet vysázených stromů

1.1.2003 - 31.12.2010

3 605

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2003 - 31.12.2010

 

3 752 000

pdfKácení v oblasti Mnichovo Hradiště 2003-09
pdfKácení v oblasti Mnichovo Hradiště 2010
pdfKácení v oblasti Mnichovo Hradiště závěr 2010


Ústecký kraj

 

období

počet 

částka Kč

Počet pokácených  stromů        

1.10.2003 - 31.12.2017

 7 560

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2017

4 447

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003 - 31.12.2017

 

1 608 624

pdfKácení Ústecký kraj 2003-08
pdfKácení Ústecký kraj 2011
pdfVyjádření radního kraje Jiřího Šulce (2009)
pdfKácení Ústecký kraj 2012 doplněné informace
pdfÚstecký kraj kácení 2013
pdfÚstecký kraj kácení 2014
pdfKácení Ústecký kraj 2015.pdf

pdfKácení a výsadby Ústecký kraj 2016

pdfKácení a výsadby Ústecký kraj 2017

 

Vysočina

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů          

1.10.2007 - 31.12.2017

19 239

 

Počet vysázených stromů

1.10.2007 - 31.12.2017

16 422

 

Prostředky na výsadbu

2012 - 31.12.2017

 

16 507 105

pdfKácení kraj Vysočina 2007-10
pdfKácení kraj Vysočina 2010
pdfKácení Vysočina 2011
pdfKácení Vysočina 2012
pdfKácení Vysočina 2013
pdfKácení Vysočina 2014 tabulka
pdfKácení Vysočina 2014 dopis
pdfKácení Vysočina 2015.pdf

pdfKácení a výsadby Kraj Vysočina 2016

pdfKácení a výsadby Kraj Vysočina 2017

pdfKácení Vysočina doplněné informace
pdfVyjádření náměstka hejtmana Libora Joukla (2009)
pdfVyjádření radního kraje Zdeňka Ryšavého (2009)

 

 

Zlínský kraj

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených  stromů       

1.10.2003 - 31.12.2017

17 311

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2017

7 337

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003 - 30.11.2017*

 

6 425 292

 ** v období 1. 10. 2003 – 31. 10. 2009 započítány pouze výsadby v rámci investiční činnost

pdfKácení Zlínský kraj 2003-09
pdfKácení Zlínský kraj 2009-10
pdfKácení Zlínský kraj závěr 2010
pdfKácení Zlínský kraj 2011
pdfVyjádření náměstka hejtmana Jaroslava Drozda (2009)
pdfVyjádření náměstka hejtmana Jaroslava Drozda (2010)
pdfKácení Zlínský kraj 2012 chybějící informace
pdfKácení Zlínský kraj 2013
pdfKácení Zlínský kraj 2014
pdfKácení Zlínský kraj 2015.pdf

pdfKácení a výsadby Zlínský kraj 2016

pdfKácení a výsadby Zlínský kraj 2017

  

tabulka pro rok 2017


Novinky


Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Zapomenuté heslo? |  Zapomenuté jméno?

×