Arnika
Please select your page

Alej roku

O anketě ALEJ ROKU

Naše země je protkána tisíci kilometrů silnic, silniček, ulic, polních i lesních cest, parkových promenád a dalších cest. Většinu z nich odnepaměti lemují stromořadí. Aleje jsou svědectvím promyšleného komponování krajiny vlastníků panství, ale i šetrného přístupu venkovského lidu k okolnímu prostředí. Dodnes si lidé těchto přírodních dominant v krajině i městském prostředí váží. Jak dokládá anketa Alej roku - lidé si cení jejich krásy napříč ročními obdobími, staleté tradice, příběhů, přívětivého prostředí k odpočinku a procházkám, genia loci. 

Oblíbenou alej mohou lidé ocenit různým způsobem - jeden z nich nabízí anketa Alej roku, kterou již tradičně vyhlašuje spolek Arnika. Letos jde již o šestý ročník prestižní soutěže a od roku 2011 se zde představily více než dvě stovky alejí z celé České republiky. Nominovat je možné jakékoliv stromořadí od klasické zámecké nebo parkové aleje až po stromořadí lemující silnice a cesty. Cílem ankety není mapovat pouze historické aleje  staletých stromů nebo krásná zámecká stromořadí - anketa poskytuje prostor pro osobité příběhy a vlastní kritéria výjimečnosti a kouzla nominovaných alejí. Přihlásit alej do ankety je snadné a stačí k tomu pořídit alespoň jednu fotografii aleje a případně připojit příběh, jenž se s alejí či nominací pojí. Oceněny jsou: vítězné aleje, autoři nominací, vyhlašují se krajské aleje roku a fotosoutěž o nejlepší fotografii. Vítězové se mohou těšit na unikátní a hodnotné ceny!

Více info najdete zde

VÝSLEDKY ankety Alej roku 2016

Alej roku 2016 - celorepubliková soutěž

1. místo ALEJ KAŠTANKA

 • Lokalita:Hradec Králové
 • Kraj:Královéhradecký
 • Souřadnice:50.204642,15.807329
 • Typ aleje:jírovec maďal
 • Autor:Rudolf Nyč (spolek Kaštanka)

2. místo ALEJ  V PIVOVARSKÉ ULICI

 • Lokalita:intravilán města Lysá nad Labem
 • Kraj:Středočeský
 • Souřadnice:50.198462,14.844351
 • Typ aleje:lipová
 • Autor:Milan Husák (spolek Lysin)

3. místo BŘEZOVÁ ALEJ JILEMNICE – MŘÍČNÁ

 • Lokalita:silnice III. třídy Jilemnice - Mříčná
 • Kraj:Liberecký
 • Souřadnice:50.59624,15.49048
 • Typ aleje:březová
 • Autor:Petr Kostečka

 

Alej roku 2016 podle krajů

Hlavní město Praha 48 DUBOVÁ ALEJ U BÝVALÉHO STÁTNÍHO VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU
Jihočeský kraj 94 KAŠTANOVÁ ALEJ V ČESKÝCH VELENICÍCH
Jihomoravský kraj 243 ALEJ NA SVATÉM ANTONÍNKU
Karlovarský kraj 51 POHRANIČNÍ JASANOVÁ ALEJ
Královehradecký kraj 1262 ALEJ KAŠTANKA
Liberecký kraj 787 BŘEZOVÁ ALEJ JILEMNICE – MŘÍČNÁ
Moravskoslezský kraj 127 LIPOVÁ ALEJ NA ANENSKÝ VRCH
Olomoucký kraj 211 ALEJ NÁŘKŮ
Pardubický kraj 471 LIPOVÁ ALEJ NA MARIÁNSKÉ HOŘE
Plzeňský kraj 139 SOBĚKURSKÁ OŘEŠÁKOVÁ ALEJ
Středočeský kraj 923 ALEJ V PIVOVARSKÉ ULICI
Ústecký kraj 17 AKÁTOVÁ ALEJ
Vysočina 200 ALEJ KE SVATÉMU FLORIÁNU
Zlínský kraj 132 HISTORICKÁ PLATANOVÁ ALEJ PODÉL BYSTŘIČKY

Více informací o vítězných alejích najdete na: Alej roku

 

Fotosoutěž Alej roku 2016

porota - patroni ankety Alej roku:

Václav Cílek, Václav Větvička, Petr Kučera, Jana Moučková, Marie Hrušková, Jan Cága

Alej Zlatá stezka

 • Lokalita:Volary
 • Kraj:Jihočeský
 • Souřadnice:48.9134247, 13.8951406
 • Typ aleje:smíšená - lípa, dub, buk, jasan
 • Autor:Antonín Smola

 

Alej Zlatá stezka

 

1. Zlatá stezka

2. Březová alej Jilemnice - Mříčná

3. Alej k Mlýnskému rybníku

 

vyjádření nominujících:

1. místo ALEJ KAŠTANKA

nominace: Rudolf Nyč, spolek Kaštanka z.s.
kraj: Královehradecký
lokalita: Hradec Králové

vyjádření:

Rád bych touto formou srdečně poděkoval všem těm, kteří se ankety zúčastnili a potvrdili svým hlasem, že jim není lhostejné jejich okolí. Za náš spolek Kaštanka z.s., který jsem v této anketě zastupoval, děkuji našim podporovatelům. Pevně doufáme, že vítězství v této anketě pomůže při jednáních o zachování této unikátní aleje pro další generace. Bohužel i nadále "Kaštance" hrozí vykácení, a proto v našem úsilí nepolevíme. Děkujeme organizaci Arnika za její přínos v oblasti životního prostředí a přejeme jí mnoho úspěchů a to nejen v tomto novém roce. Ocenění si velice vážíme a jsme přesvědčeni, že si označení Alej roku 2016 toto stromořadí právem zaslouží.

S úctou

Rudolf Nyč
za Kaštanka z.s.
 

2. místo ALEJ  V PIVOVARSKÉ ULICI

nominace: Milan Husák, spolek
kraj: Středočeský
lokalita: Lysá nad Labem

vyjádření:

My lidé jsme odjakživa těsně spojeni s přírodou a ať chceme nebo nechceme, jsme její součástí. Přírodu kolem nás vnímáme podvědomě a pozitivně. Každý pohyb ve volné krajině v naší zemi doprovází pocit uspokojení a jako takový nám přináší duševní pohodu, klid. Proto velmi často vyjíždíme z našich městských sídel a necháváme se přírodou konejšit a na oplátku se jí odevzdáváme. Mezi takové odevzdání je i podílení se na vzhledu krajiny, její tvorba, obnova. Při našich cestách zůstáváme stát v údivu nad krásami naší české přírody, klaníme se solitérním starým stromům, vydáváme se alejemi, které nám zanechali naši předci, stejně tak jako my se snažíme zanechat podobné i našim potomkům. Aleje jako takové jsou výrazným prvkem v naší české krajině. Při pohybu v krajině protkané alejemi jednostrannými i oboustrannými, smíšenými či jednopruhovými se prostě cítíme dobře. 

Protože se tak dobře cítíme ve volné přírodě, chceme se cítit dobře i v našich lidských aglomeracích, snažíme se zakládat stromořadí či úplné aleje i ve městech, obcích. Stejně tak se chtěli cítit i naši předci, kteří nám zanechali spoustu krásných městských alejí či jednotlivých stromů, z nichž se místy stávají jedineční monarchové městské zeleně. Lidé chodí pod stromy v automatických a opakujících se cestách, jako by ani tu zeleň nevnímali. Leč instinktivně reagují na každou změnu, na ztrátu či nový zelený život. Mnozí z nás si tyto cesty vychutnávají a vnímají jedinečnost vzrostlých stromů a radují se z každého nového poselství v podobě nové výsadby. Nechci zmiňovat význam stromů v naší krajině, v našich životech, v našem životním domácím prostředí. Těchto informací jsou plné knihy, a kdo chce, jistě rád se prolistuje a najde potřebné informace.

Samozřejmě víme, že nic netrvá věčně. Stejně tak jako lidský život, má svoje hranice i život zvířecí, i stromový. Svým postojem, svoji ochrannou rukou můžeme poděkovat za služby stromům, které nám svoje služby poskytují každý den v roce, rok za rokem, desetiletí za desetiletím.

Na mnohých místech svádíme boj za zachování těchto služeb, kde s námi soupeří jiné lidské potřeby či zájmy, které mohou a většinou jsou i pro lidi potřebné a nutné. Je proto na nás všech, kterým není lhostejno, kde a jak žijeme, společně najít cestu kompromisu, cestu bez unáhlených rozhodnutí. Unáhlená rozhodnutí nikdy v historii nepřinesla žádný pokrok, žádný posun, žádný pozitivní vliv na život člověka.

Jako lidé, vnímajíc krásu zelených alejí, jsme nominovali „svoje“ aleje, ne proto, aby vyhrály v soutěži, ale abychom ukázali náš vztah k místu, kde většinou bydlíme, nebo k němu máme osobní vztah, nebo je pro lidi významné. Každá nominace propojila naše lidství s přírodou, ukázala, že nám není lhostejné, kde žijeme, co nás obklopuje, co nám vytváří domov a pocit spokojenosti, klidu a pohody.

Aleji je v naší zemi přehršle. Říkám jedna hezčí jak druhá. Není možné vybrat vítěze, není, neexistuje. Vítězi jsou všechny aleje, stejně tak jako naše dědictví po předcích, stejně jako naše odkazy našim vnukům. Vyhráli všechny aleje, co byli nominované a vyhráli i ty co nebyli nominované. Vyhráli proto, že jsme se začali o nich bavit, začali jsme sdílet radost z takových alejí. Nominované vyhráli ještě o kousek více. Pospojovali lidi. Lidé v místech, kde byla nominovaná „jejich“ alej, se rozhodli svoji alej podpořit svým hlasem, svoji minutou při vyplňovaní anketního lístku. Tito lidé se zastavili a mnozí z nich začali třeba o té jejich aleji přemýšlet jinak. Začali ji vidět a svoje instinktivní vnímání proměnili ve vnímání skutečné, fyzické. Přestali být lhostejní a to je vítězství. Díky za něj, díky za soutěž, která pootvírala oči, ale i srdce.

„Naše“ alej nominovaná lipová v Pivovarské ulici v Lysé nad Labem, bojuje za oddálení labutí písně. Víme, že tu nebude navždy, že bude muset ustoupit lidským potřebám, které stále více a více se chovají macešsky k prostředí, které jsme v podobě velkých alejí zdědili, ale doufáme, že po ukojení lidských potřeb v podobě rekonstrukcí sítí, chodníků i silnic, dojdou takové aleje ke svým nástupcům, k výměně „generací“ a my všichni zase budeme chodit rádi ve stínu „naší“ aleje, kterou předáme našim vnukům.

Proto bych moc rád a opravdu upřímně poděkoval všem, kteří dali svoji minutu svého času hlas, aby podpořili „svoji/naši“ alej v Pivovarské, stejně tak jako děkuji i našim soupeřům, kteří ani nebyli soupeři v pravém smyslu slova.

Tak ještě jednou díky všem hlasujícím, tvůrcům soutěže a hlavně všem, co je soutěž alespoň trochu víc oslovila a uvědomili si svůj vlastní život.

Hezký rok 2017

3. místo BŘEZOVÁ ALEJ JILEMNICE – MŘÍČNÁ

nominace: Petr Kostečka
kraj: Liberecký
lokalita: Jilemnice – Mříčná

vyjádření:

V prvé řadě děkuji Vám a Arnice za organizaci ankety, díky které se dostalo povědomí o stavu aleje mezi občany. Věřil jsem, že hodnota aleje bude anketou potvrzena, ale takovýto zájem mě překvapil. Téměř osm set hlasů a třetí místo předčilo má očekávání. Pokud si uvědomím, že alej roste podél silničky III. třídy spojující pět a půl tisícovou Jilemnici a půl tisícovou Mříčnou, pak počet hlasujících, je pro mě opravdu nečekaný.

Podpora, která se aleji dostala, ukazuje, že alej je lidmi vnímána jako krasný a důležitý prvek v krajině na Jilemnicku, jehož osud jim není lhostejný. Děkuji všem, kteří hlasovali, a věřím, že jejich zájem napomůže zainteresovaným stranám při řešení nezbytné obnovy aleje. 

S úctou

Petr Kostečka

Naši partneři

Německá spolková nadace pro životní prostředí
 Program Švýcarsko-České spolupráce
Nadace Partnerství

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Zapomenuté heslo? |  Zapomenuté jméno?

×