Arnika Alej roku Arnika
Please select your page

 V. ročník mezinárodní konference, jejímž tématem byla systematická ochrana a obnova alejí v krajině, se uskutečnil 25. a 26. dubna 2019 v Liberci. Odbornou akci jsme připravili spolupráci s Libereckým krajem a odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Libereckého kraje a polskou organizací Fundacja Ekorozwóju.

Číst dál: Aleje 2019 - Systematická ochrana a obnova


IV. ročník konference věnované alejím a stromořadím v naší krajině se uskutečnil v Pardubickém kraji.   Program byl zaměřen na novinky v legislativě a jejich uplatňování v praxi a také na prezentaci pozitivních i negativních  příkladů obnovy a péče o aleje. Konference se tak stala pracovním a tvůrčím setkáním lidí mnoha profesí a mnoha zkušeností. 

Dvoudenní studijní program - konferenční jednání a výprava do alejí - byl akreditován  podle zákona č. 312/2002 Sb., o vzdělávání úředníků.

 

Číst dál: Konference Aleje 2017 - Obnova a údržba stromořadí


Arnika ve spolupráci s Multifunkčním centrem zámek Lednice, za podpory Německé spolkové nadace pro životní prostředí DBU a pod záštitou  Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje, uspořádala  už III. ročník mezinárodní konference Aleje 2015, tentokrát s podtitulem „ Finanční zdroje pro aleje". V sále Multifunkčního centra  zámku Lednice se sešlo na čtyřicet odborníků, zástupců státní správy a správy silnic, ekologů i studentů.  Součástí konference byl doprovodný program - Výprava do alejí Jihomoravského kraje.

 

Číst dál: Konference Aleje 2015 - Finanční zdroje pro aleje


V pátek 9. října 2015 v Ostravě  jsme představili databázi moravských a slezských alejí, která vznikla ve spolupráci Arniky a Katedry fyzické geografie a geoekologie Ostravské univerzity. Seminář byl  věnován také současné právní ochraně stromů a alejí či významu alejí pro zachování biodiverzity a pro rozvoj místních komunit a mikroregionů.

Seminář byl určen především správcům a vlastníkům alejí a doprovodné silniční zeleně, úředníkům státní správy měst a obcí a představitelům samospráv. 

 

Číst dál: Seminář 2015 - Databáze alejí Moravy a Slezska a její využití v praxi


Arnika uspořádala další ze sérií "výprav do alejí", tentokrát na německý ostrov Rujána. Výprava v sobě spojila nevšední cestovatelský zážitek i studijní cestu. V rámci odborného programu jsme přímo v alejích diskutovali s místními odborníky o jejich ochraně a přístupech k péči. Získali jsme informace o právní ochraně alejí, ale také o jejich významu pro místní turistický ruch. Cesta byla určena pracovníkům státní správy, zastupitelům měst a obcí, správcům silnic, zástupcům občanských sdružení a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Číst dál: Výprava do alejí 2015: Rujána


Konference Aleje 2014 s podtitulem "Návrat alejí ke komunikacím" se letos uskutečnila v Praze. Pozvali jsme odborníky z Česka i ze zahraničí, aby se s Vámi podělili o své zkušenosti s ochranou stromů a silničních stromořadí. Diskutovalo se o projektech nových výsadeb v péči silničních zpráv i krajských úřadů a odborníci ze zahraničí se s námi podělili o příklady dobré praxe i občanských kampaní. V úvodu vystoupil zástupce Ministerstva životního prostředí s novinkami v právních předpisech a komentářem k aktuálním kauzám řešeným orgány ochrany přírody v České republice.

Číst dál: Konference Aleje 2014: Návrat alejí ke komunikacím


Centrum pro podporu občanů ve spolupráci s Dendrologická, Dobřichovice, o.s., uspořádalo pro všechny odborníky, zaměstnance státní správy, správy silnic  a další zájemce  o problematiku ochrany zeleně rostoucí mimo les  vzdělávací akci Aleje - legislativní úprava v praxi. 

Číst dál: Vzdělávací program 2014 - Aleje - legislativní úprava v praxi


V pořadí už třetí výprava do alejí zavedla účastníky třídenní studijní cesty do  Moravskoslezského kraje. Seznámili se s pozitivními příklady péče o historické aleje a s možnostmi ochrany stromořadí podél silnic při současném zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Setkali se s odborníky z kraje, kteří o aleje pečují.

Číst dál: Výprava do alejí 2014: Moravskoslezský kraj


Jakými alejemi se pyšní Zlínský a Olomoucký kraj? To zjistili účastníci výpravy do alejí Slovácka. Zaměřili jsme se na stromořadí nominovaná v anketě Alej roku 2013

Číst dál: Výprava do alejí 2013: Slovácko (nejen)


Mezinárodní konferenci pořádala Arnika ve spolupráci s Fakultou logistiky a krizového řízení Univerzity T. Bati, za podpory Programu švýcarsko-české spolupráce, Německé spolkové nadace pro životní prostředí DBU, Zlínského kraje a Zeleného kruhu a pod záštitou I. Mařáka, náměstka hejtmana Zlínského kraje.

Číst dál: Konference Aleje 2013: Ochrana alejí pro rozvoj regionůNovinky


Donation heart3x

Chci podpořit ochranu alejí

 
Darovat také můžete jednorázovým nebo trvalým příkazem přímo na náš účet č.:2601754878/2010