Arnika Alej roku Arnika
Please select your page

Javorové stromořadí v Kopytově

3112018 Kopytov15 Smoldasova

 

Kopytov u Bohumína je v nejnižším místě Moravskoslezského kraje, nedaleko soutoku Odry a Olše. 

Od točny v Kopytově až po bohumínskou ČOV jsme  3. listopadu 2018 vysázeli  31 javorů babyk a  1 lípu na paměť 100. výročí Československé republiky.U silnice tu dožívalo několik slivoní a silně poškozených olší, které jsme pokáceli a uvolnili tak místo pro perspektivní mladé stromky.  Práce se ujali dobrovolní hasiči z Kopytova, kteří přidali další lípy na začátek i na konec stromořadí. Pomáhali také místní lidé a dobrovolníci z okolí.

Hasiči z Kopytova jsou pyšní na nejmenší náměstí v České republice  i na desítky stromů ve volné  krajině, které vysázeli v minulosti. Javorové stromořadí však  je  výjimečné nejen tím, že jej doplnila pamětní lípa velkolistá. Sázelo se  na pozemku mezi silnicí a ornou půdou, v krajině, kde často v zimě nerozeznáte, kudy vede silnice. Stromořadí  bude důležitou orientační pomůckou i v případě záplav. To říkají místní hasiči a věřte, že ví, o čem mluví. Stromy pomohou řidičům v orientaci a budou významným ekologickým prvkem v zemědělské krajině. Hasiči  se budou  o stromy starat i v následujících letech. Uzavřeli s Moravskoslezským krajem Dohodu o údržbě zeleně, která je zavazuje k následné péči o vysázené stromy po dobu 10 let.

 

Fotokronika:

Kopytov 2018

Kopytov 2019


Novinky


Donation heart3x

Chci podpořit ochranu alejí

 
Darovat také můžete jednorázovým nebo trvalým příkazem přímo na náš účet č.:2601754878/2010