Arnika Alej roku Arnika
Please select your page

Vzdělávací program 2014 - Aleje - legislativní úprava v praxi

Centrum pro podporu občanů ve spolupráci s Dendrologická, Dobřichovice, o.s., uspořádalo pro všechny odborníky, zaměstnance státní správy, správy silnic  a další zájemce  o problematiku ochrany zeleně rostoucí mimo les  vzdělávací akci Aleje - legislativní úprava v praxi. 

Místo konání: zámek Modletice

 

Odborníci ze státní správy, vysokých škol i neziskového sektoru se s účastníky podělili o o své praktické zkušenosti, nabídnou aktuální informace i netradiční přístupy.

Vzdělávací program byl akreditován podle § 20 zákona č. 312/2002 Sb. Účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

Odborné referáty: 

Ing. Jiří Aron, starosta obce Modletice:  Zahájení, úvod

Ing. Milan Petr, Městský úřad Říčany: Úloha úředníků veřejné správy v péči o krajinu, nutnost znalosti legislativních pravidel, jejich používání, zodpovědnost a smysl pro estetiku krajiny

JuDr. Jitka Jelínková, Česká inspekce životníhoprostředí Praha: Legislativa ochrany přírody, poznatky z praxe

Ing. Radek Dušek, Ph.D., přírodovědecká fakulta, Ostravská Univerzita v Ostravě:  Mapování alejí v Moravskoslezském kraji, aktuální stav a praktické zkušenosti

Ing. Zdeněk Mařík, poradce a konzultant v oboru ochrana dřevin, Dobříš: Praktické zkušenosti a úsilí o zachovávání historických alejí

RNDr. Svatava Hausvaterová, AOPK ČR, Havlíčkův Brod:  Péče o aleje Vysočiny - dotační zdroje

RNDr. Marcela Klemensová, Arnika, Centrum pro podporu občanů: Spolupráce neziskové organizace s veřejností a státní správou při ochraně alejí

Ing. Aleš Rudl, MAS Říčansko: Pozoruhodné aleje města Prahy a Říčanska

 

 


Podpořil Program švýcarsko-české spolupráce prostřednictvím Nadace Partnerství / www.swiss-contribution.cz a www.nadacepartnerstvi.cz a Německá spolková nadace pro životní prostředí.
Swiss-NapDBU

 


Novinky


Donation heart3x

Chci podpořit ochranu alejí

 
Darovat také můžete jednorázovým nebo trvalým příkazem přímo na náš účet č.:2601754878/2010